Montaż grzałki elektrycznej przez specjalistę trwa naprawdę krótko. Jeśli jednak nie stać nas na skorzystanie ze specjalistycznych usług montażowych, skazani jesteśmy na wykonanie prac technicznych samodzielnie. Po przeczytaniu specyfikacji technicznych danego urządzenia grzewczego i dopasowaniu do niego odpowiedniej mocy grzałki, przyszła pora na rozpoczęcie montażu. Nie może się to jednak odbyć bez wcześniejszego przygotowania i zapoznania się z rzeczami, na które należī zwrócić uwagę przez rozpoczęciem montażu grzałki elektrycznej.

Istnieje szereg zakazów i rzeczy, których nie należy robić, aby montaż grzałki elektrycznej przebiegł bezpiecznie i prawidłowo, oraz aby grzałka służyła nam latami. Po pierwsze, nie należy montować grzałki elektrycznej w urządzeniu grzewczym, w którym medium grzewcze może przekroczyć temperaturę 82 stopni Celsjusza, ponieważ może to uszkodzić bezpiecznik termiczny znajdujący się wewnątrz grzałki. Chroni on grzałkę i nasze urządzenie grzewcze przed pracą bez medium grzewczego. Grzałkę uruchomić można tylko i wyłącznie, gdy grzejnik jest wypełniony medium grzewczym, nigdy nie uruchamiaj jej, gdy urządzenie grzewcze jest puste. Ważną czynnością w przypadku uruchamiania grzałki jest odkręcenie jednego z zaworów grzejnikowych przed jej włączeniem. Kiedy temperatura wody rośnie, wprost proporcjonalnie rośnie jej objętość, dlatego aby ciśnienie wewnątrz urządzenia grzewczego nie wzrosło nadmiernie należy pozostawić otwarty jeden z zaworów. Da to możliwość ujścia nadmiernego ciśnienia.

W czasie montażu grzałki elektrycznej koniecznie zadbaj o to, aby była montowana tylko i wyłącznie za pomocą klucza płaskiego. Klucz płaski 22 lub 24 jest najbardziej optymalny w przypadku wkręcania grzałki do urządzenia grzewczego. W przypadku zastosowania niewłaściwych narzędzi istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia grzałki, w wyniku czego nie będzie ona działała prawidłowo. Dodatkowo pamiętaj o przykręceniu grzałki w odpowiednim miejscu grzejnika. Grzałka elektryczna powinna być umiejscowiona na dole urządzenia grzewczego w taki sposób, aby zminimalizować możliwość jej uszkodzeń mechanicznych.