Temat bezpieczeństwa butelek pet pojawia się w mediach co jakiś czas wywołując dość burzliwe dyskusje. Zdania na ich temat są podzielone. Warto na chłodno zastanowić się nad ich problemem.

Czym jest PET?

PET czyli politereftalan etylenu znany jest od 1941 roku. Od tamtego czasu osiągnął ogromny sukces w przemyśle stanowiąc znakomite, wytrzymałe, tanie i praktyczne opakowania do przechowywania i transportu żywności. Stosowane są od niemal osiemdziesięciu lat, co doskonale pokazuje nam ich sukces w przemyśle. Konsumenci jednak od lat skarżą się, że smak wody z butelki pet jest inny, niż na przykład z butelki szklanej. Z czego to wynika?

Obowiązkowe testy bezpieczeństwa dla zdrowia

Trzeba tu zauważyć, że zanim butelki pet czy inne opakowania tego typu zostaną oddane do użytku, przechodzą staranne kontrole jakości i bezpieczeństwa. Jeśli są użytkowane zgodnie z zaleceniami i z  przeznaczeniem, są całkowicie bezpieczne. (https://profilgroup.com/pl/sticki) Problem zaczyna się pojawiać dopiero w przypadku niedostosowania się użytkownika do owych zaleceń. I tak bezpieczną temperaturą, poniżej której butelki pet są całkowicie nieszkodliwe jest piętnaście stopni Celcjusza. Dopiero w temperaturach wyższych uwalniają się z nich substancje mogące szkodzić zdrowiu. Problem jest jednak taki, że konsument dopiero w swoim domu ma jakikolwiek wpływ na warunki, w jakich przechowuje zakupiony produkt. Trudno oczekiwać, żeby w sklepach przez cały rok utrzymywano temperaturę nie przekraczającą piętnastu stopni tylko po to, by zapobiec przedostawaniu się z opakowań do żywności i kosmetyków szkodliwych związków chemicznych. Tym samym kupując napój w butelkach pet musimy się liczyć, że pewne szkodliwe substancje zostały już uwolnione.

Bez paniki, to tylko śladowe ilości

Jak podają badania laboratoryjne ilości szkodliwych substancji uwalnianych z opakowań tego typu są w śladowych ilościach. Z pewnością nie spowodują bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Butelki pet i inne tego typu opakowania są w użytku od niemal osiemdziesięciu lat i żadne badania nie potwierdziły jeszcze, by miały one wpływ na pogorszenie się ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Medycyna nie wykryła przypadku, by ktoś, kto był zwykłym użytkownikiem tych produktów miał w organizmie zagrażającą zdrowiu ilość szkodliwych substancji wydzielanych przez opakowania pet. Wniosek nasuwa się więc taki, że przy użytkowaniu zgodnie z zaleceniami butelki pet są całkowicie bezpieczne dla organizmu.

Autor:ProfilGroup